15 Aralık 2011 Perşembe

ALAN DERİNLİĞİ VE DİYAFRAM

Diyafram açıklıklarının, objektiften geçerek filme etki eden ışık miktarını ayarlamasının yanında, ikinci bir görevi de alan derinliğini belirlemesidir. Alan derinliği, netliğin ayarlanmış olduğu yüzeyin berisinde ve ötesinde uzanan netlik bölgesidir. Yani fotoğrafın ön plandaki en net bölge ile arka plandaki en net siluet bölge arasındaki uzaklıktır.
Net alan derinliğinin kontrolü fotoğrafçının vazgeçilmez olanaklarından biridir. Net alan derinliğini belirlerken aşağıdaki üç koşulun birbirlerini etkileyeceği düşünülmelidir. Bunlar netlenen konunun fotoğraf makinesinden uzaklığı, kullanılan objektifin odak uzaklığı ve seçilen diyafram değeridir.

6.1. Cismin uzaklığı :

Yakındaki cisimlere yapılan netleme ile daha az, uzaktaki cisimlere yapılan netleme ile daha fazla net alan derinliğine sahip oluruz.
(Alan derinliğinin cismin uzaklığına göre değişimi)
(Alan derinliğinin cismin uzaklığına bağlı değişimi: Uzak mesafelerde net alan derinliği artar, yakın mesafelerde net alan derinliği azalıri)

6.2. Objektifin odak uzaklığı :

Uzun odaklı objektifler geniş açılı objektiflere göre daha kısa net alan derinliğine sahiptirler.
   
(Alan derinliğinin objektifin odak uzaklığına bağlı değişimi)
                        
(28mm,  f:22 geniş açılı objektifin net alan derinliği fazladır)                     (100mm, f: 22 uzun odaklı objektifin net alan derinliği azdır)
(Alan derinliğinin objektifin odak uzaklığına bağlı değişimi: Objenin görüntüsünün aynı boyda olması için sol üstteki fotoğraf yakından,
 sağ üstteki ise uzaktan çekilmiştir. Mesafe değiştiği için perspektifte de farklılıklar ortaya çıkması kaçınılmazdır)

6.3. Diyaframın açıklığı :

Diyafram kısıldıkça net alan derinliği artar ancak diyafram çapı büyüdükçe net alan derinliği de buna paralel olarak azalır.
  This image shows the effect of changing aperture
(Diyaframa Bağlı Olarak Net Alan Derinliği’nin değişmesi : Net alan derinliği, diyafram kısıldıkça artar, açıldıkça azalır.
(100 mm, f:22)                                                 (100 mm f:4)
(Diyaframa Bağlı Olarak Net Alan Derinliği’nin değişmesi : Kısık diyaframda net alan derinliği artar. Açık diyaframda net alan derinliği azalır)

Hiç yorum yok: